פרויקטים

תרס"ט 9

שם: בית אריאב | אדריכל מקורי: ג'ניה אברבוךתמונה-אתר-תרסט9 | שנת בנייה מקורית: 1933 | סיום בניה: 2017
| צלם: מיקלה ברסטו