פרויקטים

טהון 1

שם: בית ליפשיץ | אדריכל מקורי: בנימין אנקשטיין | שנת בנייה מקורית: 1939 | סיום בניה: 2018
יזם: פרטי | צלם: מיקלה ברסטו

המבנה הוכרז לשימור בתוכנית 2650ב'
מבנה  בן 3 קומות על קומת עמודים חלקית. בכל קומה היו במקור 2 דירות ובקומת העמודים דירת שומר.
התכנון כלל תוספת קומה חדשה וחניה תת קרקעית.
במבנה המקורי בתכנונו של האדריכל בנימין אנקשטיין, מודגש מוטיב התנועה לכוון שד' מוצקין, מעין ספינה שנעה לכוון השדרה.
בתכנון תוספת הקומה הושם דגש על חיזוק מוטיב התנועה ועל הפרדה ברורה בין המבנה המקורי לתוספת החדשה.